GDPR

Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal

CONTED SA te asigură că va prelucra datele tale în mod onest, transparent și informat, și certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Cine suntem

CONTED SA, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Dorohoi, Str. 1 Decembrie 1918 Nr 8, județul Botoșani, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J07/107/1991, cod unic de înregistrare fiscală RO622445 (în continuare “Conted” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, de modul în care CONTED SA prelucrează datele tale sau drepturile tale, ne poți contacta prin e-mail la  data.protection@conted.ro sau prin poștă sau curier la adresa: Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 8, localitatea Dorohoi, județul Botoșani, cod poștal 715200.

 

Date personale pe care le prelucrăm

Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dumneavoastră:

 • Nume și prenume
 • E-mail
 • Număr de telefon
 • Adresă de facturare
 • Adresă de livrare
 • Număr de comandă
 • Număr de factură
 • Cod produse
 • Denumire produse
 • Cantitate
 • Nume prenume titular cont IBAN
 • Cont IBAN
 • Banca

 

De ce avem nevoie de ele

Avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi următoarele servicii:

 • Nume și prenume – pentru a vă putea emite facturile și pentru a vă putea livra comenzile
 • E-mail – pentru a vă putea trimite informații despre comenzi
 • Adresa de facturare și adresa de livrare – pentru a vă putea emite facturile și pentru a vă putea livra comenzile
 • Număr de comandă – pentru a putea identifica comanda dumneavoastră
 • Număr de factură – generat automat de către sistem
 • Cod produse – codul produselor aflate pe factură
 • Denumire produse – denumirea produselor aflate pe factură

În interesul nostru legitim de a vă putea oferi serviciul de retur și conform legii avem nevoie să vă prelucrăm următoarele date cu caracter personal

 • Nume și prenume – pentru a vă putea contacta
 • Număr de comandă – pentru a putea identifica comanda dumneavoastră
 • Număr de factură – pentru a putea identifica comanda dumneavoastră
 • E-mail – pentru a vă putea trimite informații despre retur
 • Număr de telefon – pentru a vă putea contacta dacă sunt probleme de lămurit referitoare la retur
 • Adresa din documentul de identitate – obligatorie pentru livrarea banilor la retur
 • Cod produse – codul produselor pentru retur
 • Denumirea produselor – denumirea produselor pentru retur
 • Cantitatea produselor – cantitatea produselor pentru retur
 • Motivul returului – opțional, pentru a înțelege mai bine cauza returului
 • Nume, prenume titular cont IBAN – necesar pentru a efectua plata
 • Cont IBAN – necesar pentru a efectua plata
 • Banca – necesar pentru a efectua plata

 

În ce mod prelucrăm datele tale

Date pe care ni le furnizați direct

De fiecare dată când faci o comandă vom colecta și prelucra următoarele date:

 • nume și prenume;
 • adresă de livrare;
 • număr de telefon.

Când confirmăm comanda ta, sau te anunțăm că produsele au ajuns în punctele de preluare vom prelucra:

– numărul de telefon și după caz adresa de e-mail pentru a te informa cu privire la situația comenzii/livrării tale.

Temeiul juridic al prelucrării datelor – (Executarea contractului)

Pentru a-ți putea onora comenzile, a livra produsele la adresa indicată, a ne executa obligațiile de garanție asociate produselor, sau, după caz, a face un retur de produse.

Detaliile cardului pe care îl folosești pentru plata cumpărăturilor nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către CONTED SA.

În cazul unor retururi/ anulării comenzii colectăm și prelucrăm:

– IBAN-ul și banca la care ai deschis contul bancar, pentru a-ți restitui banii plăți pentru produsele returnate/comenzile anulate.

Temeiul juridic al prelucrării datelor – (Executarea contractului)

Îți livrăm produsele la adresa indicată, prin intermediul serviciilor de curierat, cu care partajăm strict datele necesare livrării produselor:

 • nume, prenume;
 • adresa de livrare;
 • telefon;
 • valoarea sumei plătibilă cu ramburs (după caz).

Temeiul juridic al prelucrării datelor – (Executarea contractului)

Îndeplinirea obligațiilor noastre legate de gestionarea și livrarea  produselor către client în condițiile și timpii agreați.

Pentru a-ți putea asigura suportul cu privire la comenzile tale, te vom identifica prin confirmarea:

 • numelui și prenumelui;
 • adresei de e-mail și numărului tău de telefon;
 • ID-ul comenzii

Aceleași date le vom prelucra și în vederea soluționării reclamațiilor tale.

Temeiul juridic al prelucrării datelor – (Executarea contractului)

Îndeplinirea responsabilităților/activităților noastre în perioada de executare a contractului.

 

Date pe care le colectăm automat

Prelucrăm datele tale pentru auditarea financiară anuală, precum și pentru depunerea declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

Temeiul juridic al prelucrării datelor – (Obligație legală)

Pentru conformarea cu obligațiile legale impuse de prevederile legale aplicabile în materie fiscală și contabilă.

Atunci când ne apărăm drepturile în justiție pentru recuperarea unor sume datorate, sau când ne protejăm interesele împotriva unor pretenții/reclamații nejustificate, vom prelucra datele tale necesare formulării unor întâmpinări, concluzii scrise, cereri și documente specifice.

Temeiul juridic al prelucrării datelor – (Interes legitim)

Exercitarea oricăror apărări/drepturi în fața instanțelor de judecată, sau autorităților sau instituțiilor publice/de control.

In mod excepțional și conform legii, vom furniza autorităților și instituțiilor competente, în cadrul unor proceduri/investigații formale ori a altor demersuri prevăzute de lege, conform procedurii prevăzute de lege, următoarele tale date: nume, prenume, adresă, e-mail, telefon. CONTED SA va documenta orice astfel de demersuri.

Temeiul juridic al prelucrării datelor – (Obligație legală)

Pentru conformarea cu obligațiile legale specifice impuse de prevederile legale aplicabile în materie privind protecția împotriva fraudei, spălării banilor și terorismului.

 

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

CONTED SA prelucrează datele tale pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată.

Perioada de păstrare a datelor depinde în principal de următoarele:

 • pentru ce perioadă avem nevoie de datele tale pentru a-ți oferi produsele solicitate și a ne îndeplini obligațiile față de tine și pentru scopurile menționate mai sus în prezenta Politică;
 • obligațiile legale sau contractuale ne impun păstrarea datelor tale pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu perioadele prescrise de lege pentru apărarea drepturilor noastre in justiție).

 

Cu cine împărtășim datele tale?

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

­– angajaţilor care au nevoie să le cunoască;

– furnizorilor de servicii de curierat;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Stocăm datele dvs. cu caracter personal servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Ce drepturi ai cu privire la datele tale?

Dorim să ne asigurăm că în orice moment ai controlul deplin asupra datelor tale și că îți poți exercita efectiv drepturile pe care le ai potrivit GDPR.

GDPR îți oferă, în calitate de persoană vizată, drepturile descrise mai jos. Înainte de a da curs oricărei solicitări privind drepturile tale, ne vom asigura că ești titularul datelor cu privire la care alegi să îți exerciți aceste drepturi, iar pentru acest scop îți putem solicita unele informații/date pentru a verifica identitatea ta, sau putem solicita mai multe detalii despre solicitarea ta. Corespondența pe care o vom purta cu tine o vom putea păstra pentru a asigura că ținem evidența solicitărilor și și răspunsurilor privind drepturile tale.

Dreptul de a fi informat. Ai dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm datele tale, inclusiv detalii privind drepturile tale, în calitate de persoană vizată. Aceste informații despre datele, scopul și modul în care noi prelucrăm datele tale sunt incluse și în această Politică.

Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a accesa datele pe care le prelucrăm despre tine, fără a percepe vreun fel de taxă la primele furnizări de date. Dacă vei avea nevoie de copii ale datelor deja furnizate, vom putea percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a datelor. Vom avea dreptul de a refuza cererile excesive sau repetate și nejustificate. Pentru a-ți exercita dreptul de acces, ne poți trimite solicitarea ta prin e-mail la: data.protection@conted.ro

Dreptul la rectificarea datelor. În cazul în care identifici că datele tale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete sau inexacte ne poți trimite o solicitarea de rectificare la adresa de e-mail: data.protection@conted.ro

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim. Te poți opune în orice moment oricărei prelucrări de date atunci când la o astfel de prelucrare ne bazăm pe interesul nostru legitim. Consultați secțiunea „Care este temeiul juridic al prelucrării datelor?” din textul de mai sus pentru a identifica situațiile în care prelucrarea noastră se bazează pe interesul nostru legitim. Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: data.protection@conted.ro

Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat). Ai dreptul de a ne solicita ștergerea datelor tale în oricare dintre situațiile următoare:

 1. datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
 2. te opui prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale;
 3. datele personale sunt prelucrate contrar legii;
 4. datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea ta de ștergere a datelor dacă: (I) suntem obligați să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (II) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție. Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: protection@conted.ro

Dreptul de a restricționa prelucrarea. Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor în una din situațiile descrise mai jos.

 1. exactitatea datelor este contestată de tine (persoană vizară), pentru o perioadă care ne va permite să verificăm corectitudinea datelor;
 2. prelucrarea datelor este ilegală iar tu (persoana vizată) te opui ștergerii datelor și ne soliciți restricționarea prelucrării acestor date;
 3. nu mai avem nevoie de datele tale, dar acestea sunt solicitate de tine (persoana vizată) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
 4. tu (persoana vizată) ridici unele obiecții cu privire la prelucrarea datelor bazată pe interesele noastre legitime, în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică ale tale).

Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: data.protection@conted.ro

Dreptul de portabilitate. Atunci când prelucrăm datele tale în baza consimțământului sau executării contractului, și în mod automat, vei avea dreptul să ne soliciți transferul datelor tale: (I) către tine sau (II) către un alt operator indicat de tine. Mai exact, vei putea solicita doar portarea datelor cu caracter personal dintre cele pe care ni le-ai furnizat direct în mod activ. Poți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: data.protection@conted.ro.

Dreptul de a face plângeri la autoritatea de supraveghere. Ai dreptul să depui orice plângeri în fața Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) asupra modului în care noi prelucrăm datele tale personale. Totuși, sperăm că vei decide să discuți mai întâi cu noi, înainte de a depune orice plângeri la ANSPDCP. Protecția datelor tale este foarte importantă pentru noi și vom lua toate masurile necesare pentru a soluționa orice problemă cu privire la controlul și securitatea datelor tale. De asemenea, te poți adresa cu diverse întrebări și către ANSPDCP, autoritatea de supraveghere a protecției datelor din România. Poți găsi unele ghiduri și linii directoare privind drepturile tale pe pagina web a autorității www.dataprotection.ro.

Ultima actualizare 30.07.2020