2022

2021
ianuarie 14, 2021
2023
martie 14, 2023

Descarca documente

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf raport curent disponibilitate rezultate anuale preliminare 2022 187 Ko 4516
pdf raport curent rezultate preliminare 31.12.2022 RO 224 Ko 4634
pdf RAPORTARE SEMESTRIALA S1 2022 RO 949 Ko 20130
pdf Informare drepturi de vot 28.11.2022 95 Ko 15124
pdf situatii_financiare_31_martie_2022_CNTE_16_05_2022 705 Ko 29100
pdf Stadiul conformarii cu prevederile Cod Guvernanta Corporativa BVB 31.12.2021 RO 488 Ko 29068
pdf Buletin de vot prin corespondenta A.G.O.A. din 28.11 2022 166 Ko 15154
pdf Informare drepturi de vot 18. 04. 2022 96 Ko 32950
pdf raport CURENT NOTIFICARE prag HAMIDI RO semnat 207 Ko 15761
pdf Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari 30.09.2022 428 Ko 13395
pdf Raport auditor finnaciar independent anul 2021 RO 365 Ko 32989
pdf Procura speciala A.G.O.A DIN 18.04.2022 118 Ko 32973
pdf Raport Calendar Financiar 2023 RO 343 Ko 25554
pdf anexa.18.1. NOTIFICARE LAGARDE 07.10.2022 semnata 128 Ko 15967
pdf Situaţii financiare individuale interimare la 30 septembrie 2022 2 Mo 13508
pdf anexa.18 NOTIFICARE HAMIDI HAISSAM 07.10.2022 semnata 135 Ko 15866
pdf Raport convocare AGOA 28.11.2022 Semnat RO 461 Ko 15550
pdf Raport privind disponibilitatea rezultatelor anuale preliminare 2021 295 Ko 33431
pdf Calendar Financiar anul 2022 371 Ko 56878
pdf Raport Rezumat bvb RO 31.03.2022 154 Ko 28972
pdf Raport coordonare C.A. anul 2021 RO 287 Ko 29235
pdf Raport curent privind convocarea AGOA din 18.04.2022 627 Ko 33297
pdf Raport curent numire presedinte CA 28.11.2022 semnat 197 Ko 12369
pdf Raport curent hotarare AGOA 28.11.2022 semnat 235 Ko 12369
pdf PROIECT DE HOTARARE NR.1 AGA din 18.04.2022 RO 153 Ko 32892
pdf Declaratia C.A. intocmire Situatii financiare anul 2021 253 Ko 29307
pdf RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2022 520 Ko 13313
pdf Anunţ referitor la disponibilitatea raportului trimestrial 30.09.2022 268 Ko 13293
pdf Proiect Hotarare AGOA 28.11.2022 RO semnat 354 Ko 14899
pdf raport CURENT NOTIFICARE TRANSFER HAMIDI RO semnat 209 Ko 15897
pdf Rezultatele votului pentru Hotararea nr.1 din 28.11.2022 in cadrul AGOA 28.11.2022 203 Ko 11769
pdf Raport curent Hotarare AGOA 18.04.2022 semnat RO 655 Ko 29114
pdf Buget de Venituri si Cheltuieli anul 2022 RO 359 Ko 33000
pdf CNTE_Rezumat_Disp_Rap_Sem_I_2022_ro 265 Ko 20054
pdf Raportul C.A. 31.12.2021 RO semnat 1 Mo 28970
pdf Procura speciala A.G.O.A DIN 28.11.2022 116 Ko 15134
pdf Situatii Financiare Individuale 31.12.2021 RO semnate 3 Mo 29388
pdf Buletin de vot prin corespondenta A.G.O.A. din 18. 04. 2022 164 Ko 32891
pdf raport trimestrial BVB,ASF 31.03.2022 179 Ko 28899
pdf comunicat de presa bvb raport trimestrial 31.03.2022 (BVB) 141 Ko 29015
pdf Rezultatele votului pentru Hotararea nr.1 din 18.04.2022 in cadrul AGOA 18.04.2022 203 Ko 29334
pdf Raport privind rezultatele preliminare la 31.12.2021 478 Ko 33253
pdf Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator AGOA 28.11.2022 RO 168 Ko 14863
pdf Raport remunerare conducatorii societatii anul 2021 RO 270 Ko 29040