2021

2020
ianuarie 14, 2020
2022
ianuarie 18, 2022

Descarca documente

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf Raport Calendar Financiar anul 2021 701 Ko 7014
pdf Disponibilitate rezultate anuale preliminare 2020 290 Ko 6822
pdf Raport curent convocare AGOA 12.04.2021 597 Ko 6868
pdf Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2020 497 Ko 6808
pdf Informare drepturi de vot 12.04.2021 198 Ko 6724
pdf Buletin de vot prin corespondenta A.G.O.A. din 12.04.2021 439 Ko 6714
pdf Procura speciala A.G.O.A din 12.04.2021 216 Ko 6774
pdf Proiect hotarare AGOA din 12.04.2021 427 Ko 6803
pdf Raport coordonare C.A. 225 Ko 6747
pdf Situatii financiare individuale 31.12.2020 3 Mo 7018
pdf Raport C.A. anul 2020 1 Mo 6808
pdf Raport auditor independent anul 2020 515 Ko 6760
pdf Buget venituri si cheltuieli anul 2021 358 Ko 6757
pdf Raport curent hotarare AGOA 12.04.2021 592 Ko 6743
pdf Declaratie in conformitate cu Legea contabilitatii Nr. 82/1991 231 Ko 6670
pdf Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod al BVB la 31.12.2020 429 Ko 6759
pdf Rezultatele votului pentru Hotararea nr.1 din cadrul AGOA din 12.04.2021 784 Ko 6737
pdf Disponibilitatea raportului trimestrial 296 Ko 6646
pdf Raport privind sinteza indicatorilor economico financiari la trim. I 2021 446 Ko 6636
pdf Situatii financiare individuale interimare la 31 martie 2021 2 Mo 6727
pdf Raport trimestrial aferent trimestrului I 2021 587 Ko 6683
pdf Raport curent privind convocare AGOA din 26 august 2021 565 Ko 6579
pdf Proiect de Hotarare AGOA 26.08.2021 488 Ko 6503
pdf Politica de remunerare a conducatorilor S.C. Conted S.A. 455 Ko 6532
pdf Informare drepturi de vot 26.08.2021 199 Ko 6523
pdf Buletin de vot prin corespondenta A.G.O.A. din 26.08.2021 610 Ko 6511
pdf Procura speciala A.G.O.A DIN 26.08.2021 383 Ko 6462
pdf Raport curent privind convocarea AGOA din 17.09.2021 343 Ko 6468
pdf Raport curent convocare AGEA din 17.09.2021 479 Ko 6465
pdf Proiect de hotarare AGEA 17.09.2021 309 Ko 6425
pdf Informare drepturi de vot AGEA 17. 09. 2021 199 Ko 6540
pdf Procura speciala AGEA din 17.09 .2021 206 Ko 6425
pdf Buletin de vot prin corespondenta AGEA din 17.09.2021 318 Ko 6429
pdf Hotarare AGOA din 26 august 2021 999 Ko 6386
pdf Anunt disponibilitate raport semestrial S1 2021 259 Ko 6301
pdf Raport sinteza indicatori raportare semestriala S1 2021 271 Ko 6348
pdf Declaratie CA privind Situatiile financiare 30.06.2021 284 Ko 6284
pdf Raport CA Semestrul 1 2021 695 Ko 6294
pdf Situatii financiare individuale la 30.06.2021 1 Mo 6338
pdf Rezultatele votului pentru Hotararea nr. 1 din 26.08.2021 in cadrul AGOA 26.08.2021 782 Ko 6271
pdf Raport curent hotarare AGEA 17.09.2021 427 Ko 6102
pdf Rezultatele votului in cadrul AGEA pentru Hotararea nr. 1 din 17.09.2021 257 Ko 6050
pdf Situatii Financiare Individuale interimare 30.09.2021 2 Mo 3623
pdf Raport trimestrial Consiliul de Administratie 30.09.2021 560 Ko 3640
pdf Raport Sinteza indicatori 30.09.2021 425 Ko 3607
pdf Anunt disponibilitate Raport trimestrial 30.09.2021 272 Ko 3612