2021

2020
ianuarie 14, 2020
2022
ianuarie 18, 2022

Descarca documente

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf Raport Calendar Financiar anul 2021 701 Ko 12233
pdf Disponibilitate rezultate anuale preliminare 2020 290 Ko 8355
pdf Raport curent convocare AGOA 12.04.2021 597 Ko 8422
pdf Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2020 497 Ko 8380
pdf Informare drepturi de vot 12.04.2021 198 Ko 8333
pdf Buletin de vot prin corespondenta A.G.O.A. din 12.04.2021 439 Ko 8514
pdf Procura speciala A.G.O.A din 12.04.2021 216 Ko 8643
pdf Proiect hotarare AGOA din 12.04.2021 427 Ko 8254
pdf Raport coordonare C.A. 225 Ko 8591
pdf Situatii financiare individuale 31.12.2020 3 Mo 9041
pdf Raport C.A. anul 2020 1 Mo 8369
pdf Raport auditor independent anul 2020 515 Ko 8334
pdf Buget venituri si cheltuieli anul 2021 358 Ko 8523
pdf Raport curent hotarare AGOA 12.04.2021 592 Ko 8282
pdf Declaratie in conformitate cu Legea contabilitatii Nr. 82/1991 231 Ko 8302
pdf Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod al BVB la 31.12.2020 429 Ko 8254
pdf Rezultatele votului pentru Hotararea nr.1 din cadrul AGOA din 12.04.2021 784 Ko 8526
pdf Disponibilitatea raportului trimestrial 296 Ko 8146
pdf Raport privind sinteza indicatorilor economico financiari la trim. I 2021 446 Ko 8140
pdf Situatii financiare individuale interimare la 31 martie 2021 2 Mo 8608
pdf Raport trimestrial aferent trimestrului I 2021 587 Ko 8152
pdf Raport curent privind convocare AGOA din 26 august 2021 565 Ko 8097
pdf Proiect de Hotarare AGOA 26.08.2021 488 Ko 8016
pdf Politica de remunerare a conducatorilor S.C. Conted S.A. 455 Ko 7982
pdf Informare drepturi de vot 26.08.2021 199 Ko 8116
pdf Buletin de vot prin corespondenta A.G.O.A. din 26.08.2021 610 Ko 8290
pdf Procura speciala A.G.O.A DIN 26.08.2021 383 Ko 7908
pdf Raport curent privind convocarea AGOA din 17.09.2021 343 Ko 7889
pdf Raport curent convocare AGEA din 17.09.2021 479 Ko 7914
pdf Proiect de hotarare AGEA 17.09.2021 309 Ko 7845
pdf Informare drepturi de vot AGEA 17. 09. 2021 199 Ko 8097
pdf Procura speciala AGEA din 17.09 .2021 206 Ko 7904
pdf Buletin de vot prin corespondenta AGEA din 17.09.2021 318 Ko 8139
pdf Hotarare AGOA din 26 august 2021 999 Ko 7761
pdf Anunt disponibilitate raport semestrial S1 2021 259 Ko 7709
pdf Raport sinteza indicatori raportare semestriala S1 2021 271 Ko 7754
pdf Declaratie CA privind Situatiile financiare 30.06.2021 284 Ko 7664
pdf Raport CA Semestrul 1 2021 695 Ko 7718
pdf Situatii financiare individuale la 30.06.2021 1 Mo 7920
pdf Rezultatele votului pentru Hotararea nr. 1 din 26.08.2021 in cadrul AGOA 26.08.2021 782 Ko 7781
pdf Raport curent hotarare AGEA 17.09.2021 427 Ko 7336
pdf Rezultatele votului in cadrul AGEA pentru Hotararea nr. 1 din 17.09.2021 257 Ko 7394
pdf Situatii Financiare Individuale interimare 30.09.2021 2 Mo 5125
pdf Raport trimestrial Consiliul de Administratie 30.09.2021 560 Ko 4857
pdf Raport Sinteza indicatori 30.09.2021 425 Ko 5090
pdf Anunt disponibilitate Raport trimestrial 30.09.2021 272 Ko 4816