2018

2017
mai 26, 2017
2019
mai 26, 2019

Descarca documente

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf Calendar financiar 2018 682 Ko 1766
pdf Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2017 6 Mo 1878
pdf Convocare AGOA aprilie 2018 3 Mo 1858
pdf Informare vot aprilie 2018 122 Ko 1736
pdf Procura speciala vot aprilie 2018 771 Ko 1815
pdf Buletin vot aprilie 2018 949 Ko 1800
pdf Buletin vot corespondenta aprilie 2018 962 Ko 1817
pdf Raport auditoriu financiar independent 935 Ko 1845
pdf Raportare contabila anuala 2017 545 Ko 1743
pdf Situatii financiare individuale la 31 decembrie 2017 10 Mo 1866
pdf Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017 5 Mo 1941
pdf Declaratie pentru exercitiul financiar 2017 557 Ko 1750
pdf Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporatista al BVB 7 Mo 1882
pdf Proiect de hotarare nr. 1, aprilie 2018 720 Ko 1797
pdf Raport privind coordonarea Consiliului de Arministratie pe anul 2017 492 Ko 1792
pdf Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018 1 Mo 1810
pdf Raport curent conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 138 Ko 1743
pdf Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial 82 Ko 1722
pdf Raport trimestrial aferent trimestrului I 2018 197 Ko 1683
pdf Raport privind sinteza indicatorilor economici si financiari 181 Ko 1710
pdf Situatii financiare individuale interimare la 31 martie 2018 2 Mo 1744
pdf Raport curent convocare AGOA 18.08.2018 369 Ko 1754
pdf Cerere revocare administrator Laurentiu Negreanu 38 Ko 1753
pdf Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator 72 Ko 1697
pdf Proiect de hotarare Nr. 1 din 18/19.08.2018 88 Ko 1661
pdf Informare 199 Ko 1787
pdf Procura speciala A.G.O.A. 18.08.2018 204 Ko 1751
pdf Buletin vot prin corespondenta pentru A.G.O.A. 18.08.2018 316 Ko 1760
pdf Buletin vot pentru A.G.O.A. 18.08.2018 315 Ko 1712
pdf Anunt referitor la disponibilitatea raportului semestrial 89 Ko 1679
pdf Raport privind Sinteza indicatorilor economico-financiari 225 Ko 1740
pdf Raport al Consiliului de Administratie semestrul I 2018 602 Ko 1826
pdf Declaratie privind situatiile financiare individuale interimare la 30.06.2018 81 Ko 1696
pdf Situatii financiare individuale interimare la 30.06.2018 2 Mo 1768
pdf Raport curent conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 180 Ko 1755
pdf Disponibilitatea raportului trimestrial 195 Ko 1701
pdf Sinteza indicatorilor economico-financiari 657 Ko 1722
pdf Raportul trimestrial aferent trimestrului 3 2018 478 Ko 1731
pdf Situatii financiare individuale interimare la 30 septembrie 2018 4 Mo 1659
pdf Convocarea AGOA S.C. CONTED S.A. Dorohoi pentru 10.01.2019 305 Ko 1671
pdf INFORMARE – Numar total de actiuni si drepturi de vot 18 Ko 1587
pdf Procura speciala 47 Ko 1627
pdf Buletin de vot prin corespondenta 10.01.2019 71 Ko 1599
pdf Proiect de hotarare nr. 1 din 10.01.2019 90 Ko 1527
pdf Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator 71 Ko 1627
pdf Raportare contabila anuala 31.10.2018 1 Mo 1655
pdf Raport al Consiliului de Administratie pentru perioada ianuarie-octombrie 2018 769 Ko 1645
pdf Raport privind coordonarea Consiliului de Administratie pe anul 2018 50 Ko 1551