2018

2017
mai 26, 2017
2019
mai 26, 2019

Descarca documente

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf Calendar financiar 2018 682 Ko 4348
pdf Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2017 6 Mo 4449
pdf Convocare AGOA aprilie 2018 3 Mo 4438
pdf Informare vot aprilie 2018 122 Ko 4707
pdf Procura speciala vot aprilie 2018 771 Ko 5303
pdf Buletin vot aprilie 2018 949 Ko 5232
pdf Buletin vot corespondenta aprilie 2018 962 Ko 4329
pdf Raport auditoriu financiar independent 935 Ko 4874
pdf Raportare contabila anuala 2017 545 Ko 4247
pdf Situatii financiare individuale la 31 decembrie 2017 10 Mo 4961
pdf Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017 5 Mo 4741
pdf Declaratie pentru exercitiul financiar 2017 557 Ko 4857
pdf Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporatista al BVB 7 Mo 4514
pdf Proiect de hotarare nr. 1, aprilie 2018 720 Ko 4327
pdf Raport privind coordonarea Consiliului de Arministratie pe anul 2017 492 Ko 5270
pdf Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018 1 Mo 5284
pdf Raport curent conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 138 Ko 4319
pdf Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial 82 Ko 4747
pdf Raport trimestrial aferent trimestrului I 2018 197 Ko 4129
pdf Raport privind sinteza indicatorilor economici si financiari 181 Ko 4245
pdf Situatii financiare individuale interimare la 31 martie 2018 2 Mo 4235
pdf Raport curent convocare AGOA 18.08.2018 369 Ko 4257
pdf Cerere revocare administrator Laurentiu Negreanu 38 Ko 4348
pdf Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator 72 Ko 4216
pdf Proiect de hotarare Nr. 1 din 18/19.08.2018 88 Ko 4108
pdf Informare 199 Ko 4711
pdf Procura speciala A.G.O.A. 18.08.2018 204 Ko 5167
pdf Buletin vot prin corespondenta pentru A.G.O.A. 18.08.2018 316 Ko 5180
pdf Buletin vot pentru A.G.O.A. 18.08.2018 315 Ko 5190
pdf Anunt referitor la disponibilitatea raportului semestrial 89 Ko 4221
pdf Raport privind Sinteza indicatorilor economico-financiari 225 Ko 4315
pdf Raport al Consiliului de Administratie semestrul I 2018 602 Ko 4352
pdf Declaratie privind situatiile financiare individuale interimare la 30.06.2018 81 Ko 4210
pdf Situatii financiare individuale interimare la 30.06.2018 2 Mo 4325
pdf Raport curent conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 180 Ko 4287
pdf Disponibilitatea raportului trimestrial 195 Ko 4713
pdf Sinteza indicatorilor economico-financiari 657 Ko 4734
pdf Raportul trimestrial aferent trimestrului 3 2018 478 Ko 4732
pdf Situatii financiare individuale interimare la 30 septembrie 2018 4 Mo 4568
pdf Convocarea AGOA S.C. CONTED S.A. Dorohoi pentru 10.01.2019 305 Ko 4104
pdf INFORMARE – Numar total de actiuni si drepturi de vot 18 Ko 3983
pdf Procura speciala 47 Ko 4556
pdf Buletin de vot prin corespondenta 10.01.2019 71 Ko 3962
pdf Proiect de hotarare nr. 1 din 10.01.2019 90 Ko 3876
pdf Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator 71 Ko 4040
pdf Raportare contabila anuala 31.10.2018 1 Mo 4070
pdf Raport al Consiliului de Administratie pentru perioada ianuarie-octombrie 2018 769 Ko 3975
pdf Raport privind coordonarea Consiliului de Administratie pe anul 2018 50 Ko 3914