2018

2017
mai 26, 2017
2019
mai 26, 2019

Descarca documente

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf Calendar financiar 2018 682 Ko 4925
pdf Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2017 6 Mo 5216
pdf Convocare AGOA aprilie 2018 3 Mo 5080
pdf Informare vot aprilie 2018 122 Ko 5545
pdf Procura speciala vot aprilie 2018 771 Ko 6269
pdf Buletin vot aprilie 2018 949 Ko 6229
pdf Buletin vot corespondenta aprilie 2018 962 Ko 4865
pdf Raport auditoriu financiar independent 935 Ko 5740
pdf Raportare contabila anuala 2017 545 Ko 4780
pdf Situatii financiare individuale la 31 decembrie 2017 10 Mo 6443
pdf Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017 5 Mo 5936
pdf Declaratie pentru exercitiul financiar 2017 557 Ko 5731
pdf Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporatista al BVB 7 Mo 5347
pdf Proiect de hotarare nr. 1, aprilie 2018 720 Ko 4885
pdf Raport privind coordonarea Consiliului de Arministratie pe anul 2017 492 Ko 6263
pdf Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018 1 Mo 6325
pdf Raport curent conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 138 Ko 4867
pdf Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial 82 Ko 5585
pdf Raport trimestrial aferent trimestrului I 2018 197 Ko 4670
pdf Raport privind sinteza indicatorilor economici si financiari 181 Ko 4778
pdf Situatii financiare individuale interimare la 31 martie 2018 2 Mo 4843
pdf Raport curent convocare AGOA 18.08.2018 369 Ko 4816
pdf Cerere revocare administrator Laurentiu Negreanu 38 Ko 4900
pdf Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator 72 Ko 4747
pdf Proiect de hotarare Nr. 1 din 18/19.08.2018 88 Ko 4640
pdf Informare 199 Ko 5506
pdf Procura speciala A.G.O.A. 18.08.2018 204 Ko 6065
pdf Buletin vot prin corespondenta pentru A.G.O.A. 18.08.2018 316 Ko 6118
pdf Buletin vot pentru A.G.O.A. 18.08.2018 315 Ko 6099
pdf Anunt referitor la disponibilitatea raportului semestrial 89 Ko 4743
pdf Raport privind Sinteza indicatorilor economico-financiari 225 Ko 4853
pdf Raport al Consiliului de Administratie semestrul I 2018 602 Ko 4891
pdf Declaratie privind situatiile financiare individuale interimare la 30.06.2018 81 Ko 4738
pdf Situatii financiare individuale interimare la 30.06.2018 2 Mo 4935
pdf Raport curent conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 180 Ko 4832
pdf Disponibilitatea raportului trimestrial 195 Ko 5604
pdf Sinteza indicatorilor economico-financiari 657 Ko 5602
pdf Raportul trimestrial aferent trimestrului 3 2018 478 Ko 5598
pdf Situatii financiare individuale interimare la 30 septembrie 2018 4 Mo 5908
pdf Convocarea AGOA S.C. CONTED S.A. Dorohoi pentru 10.01.2019 305 Ko 4630
pdf INFORMARE – Numar total de actiuni si drepturi de vot 18 Ko 4499
pdf Procura speciala 47 Ko 5425
pdf Buletin de vot prin corespondenta 10.01.2019 71 Ko 4476
pdf Proiect de hotarare nr. 1 din 10.01.2019 90 Ko 4409
pdf Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator 71 Ko 4586
pdf Raportare contabila anuala 31.10.2018 1 Mo 4680
pdf Raport al Consiliului de Administratie pentru perioada ianuarie-octombrie 2018 769 Ko 4503
pdf Raport privind coordonarea Consiliului de Administratie pe anul 2018 50 Ko 4414