2013

Alte documente
mai 27, 2010
2014
mai 26, 2014

Descarca documente

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 293 Ko 6786
pdf Hotararea adunarii generale a actionarilor din 02.03.2013 699 Ko 5829
pdf Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 12.01.2012 1 Mo 6687
pdf Completare la convocatorul adunarii generale din 3 septembrie 24 Ko 5814
pdf Buletin de vot 53 Ko 6141
pdf Hotararea nr. 1 AGEA din 2 septembrie 2012 690 Ko 6138
pdf Prospect admitere tranzactionare a actiunilor Conted pe piata reglementata administrata de BVB 12 Mo 6400
pdf Act constitutiv 10 Mo 6594
pdf Decizia CNVM de aprobare a prospectului 210 Ko 5834
doc Buletin de vot 46 Ko 6261
pdf Hotararea nr. 1 AGEA din 2 septembrie 2012 690 Ko 6077
pdf prospect (2) 12 Mo 6435
pdf Prospect admitere tranzactionare a actiunilor Conted pe piata reglementata administrata de BVB 12 Mo 6498
pdf Act constitutiv 10 Mo 6453
pdf Decizia CNVM de aprobare a prospectului 210 Ko 5739
doc Buletin de vot 46 Ko 6217
doc Procura speciala 45 Ko 5733
doc Procedura de vot 83 Ko 6716
doc Buletin de vot prin corespondenta 42 Ko 6721
doc Informare de vot 23 Ko 6117
pdf Comunicare presa privind plata dividendelor 385 Ko 6582
pdf Calendar financiar pentru anul 2013 213 Ko 5854
pdf Anunt referitor la disponibilitatea raportului semestrial la data de 30.06.2013 33 Ko 6027
pdf Anunt referitor la disponibilitatea raportului trimestrial la data de 30.09.2013 27 Ko 5540
pdf Bilant 877 Ko 5815
pdf Contul de profit si pierdere 613 Ko 5852
pdf Date informative 2 Mo 6206
pdf Situatia activelor 445 Ko 5874
pdf Situatie flux trezorerie 106 Ko 6563
pdf Situatia modificarii capitalului 166 Ko 6472
pdf Note 2 Mo 5708
pdf Raport privind coordonare CA 60 Ko 6454
pdf Raport anual a CA 859 Ko 6641
pdf Raport audit 944 Ko 6684
pdf Propunere distribuire dividende 167 Ko 5806
pdf Raport trimestrul 1 2013 2 Mo 6029
pdf Raport semestrial la 30.06.2013 151 Ko 6173
pdf Raport de revizuire 938 Ko 5734
pdf Situatii financiare la 30.06.2013 382 Ko 5971
pdf Note explicative la situatia financiara pe semestrul I 2013 390 Ko 5315
pdf Declaratia consiliului de administratie 27 Ko 5581
pdf Raport trimestrul III 2013 170 Ko 5298