ISTORIC

Istoricul

Societăţii Comerciale CONTED S.A. Dorohoi

La data de 01.12.1963 în clădirea dezafectată a Liceului de fete „Regina Maria” din Dorohoi ia fiinţă sectorul III al Fabricii de Confecţii Botoşani – nucleul viitoarei Întreprinderi de Confecţii Dorohoi, unde au lucrat un număr de 170 persoane.

Gândită iniţial ca o soluţie de acoperire a forţei de muncă din zonă, i s-a atribuit în sistemul etatist planificat drept principal sortiment de producţie echipamente de protecţie şi lucru.

La data de 01.01.1967 prin HCM 3049/1966 sectorul respectiv capătă personalitate juridică, desprinzându-se de Fabrica de Confecţii Botoşani şi fiind înscrisă în Registrul de Stat al Ministerului de Finanţe ca Fabrica de Confecţii Dorohoi. Acum unitatea lucra cu un număr de 8 formaţii de lenjerie şi 6 formaţii pantaloni, având un număr de 607 angajaţi din care 569 muncitori.

O dată cu înfiinţarea Fabricii de Confecţii Dorohoi ca unitate de sine stătătoare s-a preluat de la Fabrica de Confecţii Botoşani activul patrimonial existent la sector împreună cu sarcinile de plan aferente acestuia pentru anul 1967, care comparativ cu realizările efective ale anului 1966 prezentau o creştere cu 40%.

Din anul 1970 formaţiile care lucrau lenjerie au fost reprofilate pe costume băieţi – uniformă şcolară de protecţie pentru cota a III-a. Tot în anul 1970 unitatea a început să lucreze şi comenzi pentru export.

Începând cu trimestrul IV 1972 unitatea beneficiază de prima dezvoltare care i-a dublat capacitatea. Ca urmare a acestei dezvoltări, a creşterii productivităţii şi a schimbării sortimentale, în anul 1975 întreprinderea are un plan cu o producţie globală ce reprezintă 565% faţă de 1967 şi 332% față de 1971, iar numărul de personal reprezintă 214% față de 1967 şi 210% față de 1971.

În intervalul 1976-1980 intervine a II-a etapă de dezvoltare globală de 2,1 ori mai mare decât in 1975, realizând o productivitate a muncii sporită cu 74% fata de aceeași perioada. În această perioada unitatea si-a stabilizat sortimentele, executând pantaloni de stofă si doc pentru bărbaţi, adolescenţi si copii precum si echipamente de lucru din doc.

O parte din aceste produse au fost executate in serie mare, ajungând la 100 si chiar 150 mii bucăţi pe trimestru, concomitent cu executarea altor produse de serie mica, la nivelul de sute pe articol si model, conform solicitărilor clienţilor de atunci ai unităţii şi pentru acoperirea capacităţilor de producţie. În acelaşi timp a crescut şi volumul de producţie destinat exportului.

În unitate au fost aduse în această perioadă o serie de utilaje noi, în special pentru sectorul construit în prima dezvoltare, care a fost echipat în întregime cu utilaje de o productivitate sporită.

Ca structură organizatorică, unitatea era organizată pe două ateliere, cate unul pe fiecare schimb, în cadrul atelierelor respective fiind organizate formaţii de lucru, deservite de o formaţie unde se execută croitul. Ca unităţi auxiliare în unitate funcţiona un atelier mecanic și o centrală termică.

Tot în acea perioadă întreprinderea şi-a specializat formaţiile pe trei grupe de produse, respectiv: pantaloni, costume salopetă şi combinezoane. Când apar comenzi ocazionale acestea sunt lucrate în două formaţii specializate, iar în cazuri deosebite, când capacitatea acestora nu permite executarea comenzilor respective în totalitate, acestea se repartizau şi la alte formaţii de lucru, în funcţie de încărcarea acestora şi de gradul de calificare al muncitorilor care le compuneau.

În intervalul 1985-1986 intervine a III-a dezvoltare a unităţii, prin construirea ultimei capacităţi de producţie.

La sfârşitul anului 1986 numărul total de personal existent în întreprindere a crescut la 2707 persoane din care 2591 sunt muncitori. Tot acum in unitate lucrează un număr de 20 ingineri, 7 economişti, un jurist şi 2 subingineri.

Din anul 1986 producţia întreprinderii se diversifică, lucrându-se întreaga gamă de produse de confecţii, de la pijamale la costume bărbaţi, paltoane, impermeabile şi bluzoane pentru bărbaţi, femei, copii, atât pentru piaţa internă, cât şi pentru export.

Din anul 1991 unitatea se transformă în societate comercială pe acţiuni, proprietar fiind tot statul român. Schimbarea sistemului social, dezorganizarea principalei sale pieţe CAER, obligă societatea să abordeze diferit strategia sa de funcţionare şi dezvoltare. Structura sortimentală a producţiei este restrânsă la sortimente care au început să o caracterizeze şi cu care s-a impus pe noile pieţe ale Europei de Vest.

Anul 1995 este un an de o semnificație deosebită, prin aceea că societatea devine o societate cu capital integral privat, aceasta permițându-i să se manifeste cu adevărat ca un element angrenat în economia de piață.

Cu un plan ambițios de investiții, circa 1 milion de dolari în doi ani, începe un proces de modernizare a dotării tehnice, axată pe sortimente reprezentative: costume, pantaloni, sacouri, paltoane și pardesiuri pentru bărbați și compleuri și pardesiuri pentru femei.

Cu o suprafață construită de peste 12.000 mp. și cu utilaje moderne de peste 4 milioane de dolari, SC Conted Sa Dorohoi produce actualmente 1000 sacouri și 800 pantaloni pe zi, producție destinată integral exportului în țări ca: Franța, Regatul Unit al Marii Britanii, Germania, Italia, Belgia, Olanda, etc.

SC Conted Sa Dorohoi este laureată a unor premii de calitate și eficiență economică acordate de Camerele de Comerț din țară și străinătate.