2019

Documente 2019

Hotarare AGOA 10 ianuarie 2019 Vizualizeaza
Anunt privind lansarea Ofertei Publice de Preluare Obligatorie a actiunilor emise de CONTED S.A. Vizualizeaza
Decizia ASF nr. 185 din 6 februarie 2019 Vizualizeaza
Document de oferta publica de preluare obligatorie Vizualizeaza
Formular de revocare a subscrierii actiunilor CONTED S.A. in cadrul ofertei publice Vizualizeaza
Formular de subscriere a actiunilor CONTED SA in cadrul ofertei publice Vizualizeaza
Angajament privind respectarea de catre intermediarii prin care se subscrie in cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a CONTED S.A. Vizualizeaza
Disponibilitate rezultate anuale preliminare pentru anul 2018 Vizualizeaza
Raport convocare AGOA 15 aprilie 2019 Vizualizeaza
Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2018 Vizualizeaza
Raportul CA pentru exercitiul financiar 2018 Vizualizeaza
Situatii financiare la 31 decembrie 2018 Vizualizeaza
Declaratie in conformitate cu Legea contabilitatii Nr. 82/1991 Vizualizeaza
Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod al BVB la 31.12.2018 Vizualizeaza
Proiect de hotarare Nr. 1 din 15-16 aprilie 2019 Vizualizeaza
Procura speciala AGOA din 15-16 aprilie 2019 Vizualizeaza
Buletin de vot pentru AGOA CONTED SA din 15-16 aprilie 2019 Vizualizeaza
Buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA CONTED SA din 15-16 aprilie 2019 Vizualizeaza
Informare despre numarul total de actiuni si drepturi de vot pentru data de 15-16 aprilie 2019 Vizualizeaza
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 Vizualizeaza
Raport audit 2018 Vizualizeaza
Hotarare AGOA 15 aprilie 2019 Vizualizeaza
Convocare AGOA 11 iunie 2019 Vizualizeaza
Proiect de hotarare nr. 1 din 11-12 iunie 2019 Vizualizeaza
Informare numar de actiuni si drepturi de vot la 11-12 iunie 2019 Vizualizeaza
Disponibilitatea raportului trimestrial, trim. I 2019 Vizualizeaza
Sinteza indicatorilor economici si financiari, trim. I 2019 Vizualizeaza
Situatii financiare interimare la 31 martie 2019 Vizualizeaza
Raport trimestrul I 2019 Vizualizeaza
Buletin de vot AGOA Conted SA, 11-12 iunie 2019 Vizualizeaza
Buletin de vot prin corespondenta AGOA Conted SA, 11-12 iunie 2019 Vizualizeaza
Procura speciala pentru AGOA Conted SA, 11-12 iunie 2019 Vizualizeaza
Hotararea AGOA din 11 iunie 2019 Vizualizeaza
Completare hotararea AGOA din 11 iunie 2019 Vizualizeaza