2019

2018
May 26, 2018
Produse S.C. CONTED S.A.
May 26, 2019

Download documents

Last files added File size Downloads
pdf Situatii financiare individuale 30.06.2019 RO 1 MB 7
pdf Raport sinteza indicatori 30.06.2019 RO 1 MB 5
pdf Raport CA semestrul 1 2019 RO 378 KB 7
pdf Disponibilitate Raport Semestrial 30.06.2019 RO 741 KB 4
pdf Declaratie Raportare semestriala 30.06.2019 RO 758 KB 9
pdf Hotarare AGOA 10 ianuarie 2019 773 KB 46
pdf Anunt privind lansarea Ofertei Publice de Preluare Obligatorie a actiunilor emise de CONTED S.A. 924 KB 37
pdf Decizia ASF nr. 185 din 6 februarie 2019 522 KB 33
pdf Document de oferta publica de preluare obligatorie 6 MB 34
pdf Formular de revocare a subscrierii actiunilor CONTED S.A. in cadrul ofertei publice 180 KB 29
pdf Formular de subscriere a actiunilor CONTED SA in cadrul ofertei publice 188 KB 29
pdf Angajament privind respectarea de catre intermediarii prin care se subscrie in cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a CONTED S.A. 383 KB 39
pdf Disponibilitate rezultate anuale preliminare pentru anul 2018 88 KB 19
pdf Raport convocare AGOA 15 aprilie 2019 582 KB 38
pdf Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2018 417 KB 33
pdf Raportul CA pentru exercitiul financiar 2018 3 MB 36
pdf Situatii financiare la 31 decembrie 2018 4 MB 36
pdf Declaratie in conformitate cu Legea contabilitatii Nr. 82/1991 72 KB 17
pdf Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod al BVB la 31.12.2018 1 MB 35
pdf Proiect de hotarare Nr. 1 din 15-16 aprilie 2019 156 KB 34
pdf Procura speciala AGOA din 15-16 aprilie 2019 213 KB 33
pdf Buletin de vot pentru AGOA CONTED SA din 15-16 aprilie 2019 611 KB 33
pdf Buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA CONTED SA din 15-16 aprilie 2019 611 KB 32
pdf Informare despre numarul total de actiuni si drepturi de vot pentru data de 15-16 aprilie 2019 14 KB 18
pdf Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 135 KB 31
pdf Raport audit 2018 7 MB 35
pdf Hotarare AGOA 15 aprilie 2019 3 MB 32
pdf Convocare AGOA 11 iunie 2019 5 MB 34
pdf Proiect de hotarare nr. 1 din 11-12 iunie 2019 2 MB 32
pdf Informare numar de actiuni si drepturi de vot la 11-12 iunie 2019 32 KB 17
pdf Disponibilitatea raportului trimestrial, trim. I 2019 2 MB 39
pdf Sinteza indicatorilor economici si financiari, trim. I 2019 3 MB 34
pdf Situatii financiare interimare la 31 martie 2019 8 MB 43
pdf Raport trimestrul I 2019 4 MB 39
pdf Buletin de vot AGOA Conted SA, 11-12 iunie 2019 317 KB 33
pdf Buletin de vot prin corespondenta AGOA Conted SA, 11-12 iunie 2019 317 KB 36
pdf Procura speciala pentru AGOA Conted SA, 11-12 iunie 2019 205 KB 35
pdf Declaratie Raportare semestriala 30.06.2019 EN 716 KB 1
pdf Disponibilitate Raport Semestrial 30.06.2019 EN 729 KB 1
pdf Raport CA semestrul 1 2019 EN 352 KB 2
pdf Raport sinteza indicatori 30.06.2019 EN 921 KB 4
pdf Situatii financiare individuale 30.06.2019 EN 1 MB 2