2014

2013
May 26, 2013
2015
May 26, 2015

Download documents

Last files added File size Downloads
pdf Calendar financiar pentru anul 2014 99 KB 20
pdf Convocarea adunarii generale a actionarilor 88 KB 22
pdf Convocarea adunarii generale a actionarilor (engleza) 46 KB 20
pdf Procura speciala adunarea generala ordinara 15 martie 2014 74 KB 20
pdf Procura speciala adunarea generala ordinara 15 martie 2014 53 KB 22
pdf Buletin de vot prin corespondenta adunarea generala ordinara 75 KB 19
pdf Buletin de vot prin corespondenta adunarea generala ordinara(engleza) 54 KB 18
pdf Buletin de vot adunarea generala ordinara 74 KB 20
pdf Buletin de vot adunarea generala ordinara(engleza) 53 KB 21
pdf Raportul presedintelui consiliului de administratie 24 KB 21
pdf Raportul consiliului de administratie pentru anul 2013 541 KB 38
pdf Raportul auditorului financiar pentru anul 2013 81 KB 21
pdf Raportul privind acoperirea pierderii contabile reportata(IFRS) 65 KB 22
pdf Situatii financiare individuale la 31.12.2013(IFRS) 2 MB 35
pdf Raport situatii financiare preliminare pe anul 2013 158 KB 34
pdf Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 460 KB 37
pdf Raport disponibilitate situatii financiare preliminare 2013 28 KB 24
pdf Procedura de vot 79 KB 18
pdf Informare privind drepturile de vot 9 KB 21
pdf Proiect hotarare AGA 1 60 KB 19
pdf Proiect hotarare AGA 2 31 KB 20
pdf Regulament de guvernare corporativa 461 KB 35
pdf Declaratie de conformitate pentru anul 2013 la codul de guvernare corporativa 148 KB 33
pdf Raportare anuala la 31.12.2013 600 KB 39
pdf Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului anual 39 KB 21
pdf Hotararea AGOA din 15.03.2014 118 KB 30
pdf Raportul curent privint Hotararea AGOA din 15.03.2014 109 KB 29
pdf Adresa inaintare raport ASF si BVB 32 KB 18
pdf Anunt disponibilitate raport trimestrul I 2014 34 KB 19
pdf Raport trimestrial I 2014 86 KB 19
pdf Situatii financiare individuale la 31 martie 2014 conform IFRS 495 KB 33
pdf Declaratie C.N.V.M. 54 KB 19
pdf Anunt disponibilitate raport semestrial I 2014 45 KB 21
pdf Raport de revizuire al auditorului independent – iunie 2014 926 KB 33
pdf Raport al Consiliului de Administratie semestrul I 2014 316 KB 33
pdf Situatii financiare individuale la 30 iunie 2014 conform IFRS 834 KB 31
pdf Raportare contabila la 30 iunie 2014 637 KB 34
pdf Adresa inaintare raport ASF si BVB 31 KB 17
pdf Anunt disponibilitate raport trimestrul III 2014 38 KB 18
pdf Raport trimestrial III 2014 97 KB 17
pdf Situatii financiare individuale la 30 septembrie 2014 conform IFRS 490 KB 31