2014

2013
May 26, 2013
2015
May 26, 2015

Download documents

Last files added File size Downloads
pdf Calendar financiar pentru anul 2014 99 KB 5855
pdf Convocarea adunarii generale a actionarilor 88 KB 5691
pdf Convocarea adunarii generale a actionarilor (engleza) 46 KB 5734
pdf Procura speciala adunarea generala ordinara 15 martie 2014 74 KB 6723
pdf Procura speciala adunarea generala ordinara 15 martie 2014 53 KB 6677
pdf Buletin de vot prin corespondenta adunarea generala ordinara 75 KB 6911
pdf Buletin de vot prin corespondenta adunarea generala ordinara(engleza) 54 KB 6839
pdf Buletin de vot adunarea generala ordinara 74 KB 6713
pdf Buletin de vot adunarea generala ordinara(engleza) 53 KB 6801
pdf Raportul presedintelui consiliului de administratie 24 KB 5661
pdf Raportul consiliului de administratie pentru anul 2013 541 KB 6638
pdf Raportul auditorului financiar pentru anul 2013 81 KB 5772
pdf Raportul privind acoperirea pierderii contabile reportata(IFRS) 65 KB 5720
pdf Situatii financiare individuale la 31.12.2013(IFRS) 2 MB 5830
pdf Raport situatii financiare preliminare pe anul 2013 158 KB 5839
pdf Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 460 KB 5896
pdf Raport disponibilitate situatii financiare preliminare 2013 28 KB 5749
pdf Procedura de vot 79 KB 6874
pdf Informare privind drepturile de vot 9 KB 5706
pdf Proiect hotarare AGA 1 60 KB 5714
pdf Proiect hotarare AGA 2 31 KB 5814
pdf Regulament de guvernare corporativa 461 KB 6122
pdf Declaratie de conformitate pentru anul 2013 la codul de guvernare corporativa 148 KB 5792
pdf Raportare anuala la 31.12.2013 600 KB 5935
pdf Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului anual 39 KB 5697
pdf Hotararea AGOA din 15.03.2014 118 KB 5866
pdf Raportul curent privint Hotararea AGOA din 15.03.2014 109 KB 5794
pdf Adresa inaintare raport ASF si BVB 32 KB 5708
pdf Anunt disponibilitate raport trimestrul I 2014 34 KB 5698
pdf Raport trimestrial I 2014 86 KB 5729
pdf Situatii financiare individuale la 31 martie 2014 conform IFRS 495 KB 5987
pdf Declaratie C.N.V.M. 54 KB 6086
pdf Anunt disponibilitate raport semestrial I 2014 45 KB 5934
pdf Raport de revizuire al auditorului independent – iunie 2014 926 KB 5922
pdf Raport al Consiliului de Administratie semestrul I 2014 316 KB 6176
pdf Situatii financiare individuale la 30 iunie 2014 conform IFRS 834 KB 6177
pdf Raportare contabila la 30 iunie 2014 637 KB 6127
pdf Adresa inaintare raport ASF si BVB 31 KB 5612
pdf Anunt disponibilitate raport trimestrul III 2014 38 KB 5365
pdf Raport trimestrial III 2014 97 KB 5174
pdf Situatii financiare individuale la 30 septembrie 2014 conform IFRS 490 KB 5328