2014

2013
May 26, 2013
2015
May 26, 2015

Download documents

Last files added File size Downloads
pdf Calendar financiar pentru anul 2014 99 KB 683
pdf Convocarea adunarii generale a actionarilor 88 KB 645
pdf Convocarea adunarii generale a actionarilor (engleza) 46 KB 639
pdf Procura speciala adunarea generala ordinara 15 martie 2014 74 KB 648
pdf Procura speciala adunarea generala ordinara 15 martie 2014 53 KB 695
pdf Buletin de vot prin corespondenta adunarea generala ordinara 75 KB 664
pdf Buletin de vot prin corespondenta adunarea generala ordinara(engleza) 54 KB 668
pdf Buletin de vot adunarea generala ordinara 74 KB 641
pdf Buletin de vot adunarea generala ordinara(engleza) 53 KB 703
pdf Raportul presedintelui consiliului de administratie 24 KB 640
pdf Raportul consiliului de administratie pentru anul 2013 541 KB 767
pdf Raportul auditorului financiar pentru anul 2013 81 KB 639
pdf Raportul privind acoperirea pierderii contabile reportata(IFRS) 65 KB 641
pdf Situatii financiare individuale la 31.12.2013(IFRS) 2 MB 752
pdf Raport situatii financiare preliminare pe anul 2013 158 KB 694
pdf Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 460 KB 736
pdf Raport disponibilitate situatii financiare preliminare 2013 28 KB 649
pdf Procedura de vot 79 KB 703
pdf Informare privind drepturile de vot 9 KB 615
pdf Proiect hotarare AGA 1 60 KB 650
pdf Proiect hotarare AGA 2 31 KB 645
pdf Regulament de guvernare corporativa 461 KB 765
pdf Declaratie de conformitate pentru anul 2013 la codul de guvernare corporativa 148 KB 670
pdf Raportare anuala la 31.12.2013 600 KB 773
pdf Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului anual 39 KB 639
pdf Hotararea AGOA din 15.03.2014 118 KB 716
pdf Raportul curent privint Hotararea AGOA din 15.03.2014 109 KB 695
pdf Adresa inaintare raport ASF si BVB 32 KB 641
pdf Anunt disponibilitate raport trimestrul I 2014 34 KB 593
pdf Raport trimestrial I 2014 86 KB 632
pdf Situatii financiare individuale la 31 martie 2014 conform IFRS 495 KB 776
pdf Declaratie C.N.V.M. 54 KB 602
pdf Anunt disponibilitate raport semestrial I 2014 45 KB 602
pdf Raport de revizuire al auditorului independent – iunie 2014 926 KB 745
pdf Raport al Consiliului de Administratie semestrul I 2014 316 KB 704
pdf Situatii financiare individuale la 30 iunie 2014 conform IFRS 834 KB 742
pdf Raportare contabila la 30 iunie 2014 637 KB 737
pdf Adresa inaintare raport ASF si BVB 31 KB 641
pdf Anunt disponibilitate raport trimestrul III 2014 38 KB 576
pdf Raport trimestrial III 2014 97 KB 543
pdf Situatii financiare individuale la 30 septembrie 2014 conform IFRS 490 KB 576