<=2013

Documente 2013:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Vizualizează
Hotararea adunarii generale a actionarilor din 02.03.2013 Vizualizează
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 12.01.2012 Vizualizează
Completare la convocatorul adunarii generale din 3 septembrie Vizualizează
Buletin de vot Vizualizează
Hotararea nr. 1 AGEA din 2 septembrie 2012 Vizualizează
Prospect admitere tranzactionare a actiunilor Conted pe piata reglementata administrata de BVB Vizualizează
Act constitutiv Vizualizează
Decizia CNVM de aprobare a prospectului Vizualizează
Buletin de vot Vizualizează
Procura speciala Vizualizează
Procedura de vot Vizualizează
Buletin de vot prin corespondenta Vizualizează
Informare de vot Vizualizează
Comunicare presa privind plata dividendelor Vizualizează
Calendar financiar pentru anul 2013 Vizualizează
Anunt referitor la disponibilitatea raportului semestrial la data de 30.06.2013 Vizualizează
Anunt referitor la disponibilitatea raportului trimestrial la data de 30.09.2013 Vizualizează
Bilant Vizualizează
Contul de profit si pierdere Vizualizează
Date informative Vizualizează
Situatia activelor Vizualizează
Situatie flux trezorerie Vizualizează
Situatia modificarii capitalului Vizualizează
Note Vizualizează
Raport privind coordonare CA Vizualizează
Raport anual a CA Vizualizează
Raport audit Vizualizează
Propunere distribuire dividende Vizualizează
Raport trimestrul 1 2013 Vizualizează
Raport semestrial la 30.06.2013 Vizualizează
Raport de revizuire Vizualizează
Situatii financiare la 30.06.2013 Vizualizează
Note explicative la situatia financiara pe semestrul I 2013 Vizualizează
Declaratia consiliului de administratie Vizualizează
Raport trimestrul III 2013 Vizualizează

 

Alte Documente:

Raport privind coordonarea consiliului de administratie pe anul 2010 Vizualizează
Bugetul activitatii generale 2011 Vizualizează
Bugetul activitatii de trezorerie 2011(Determinarea cash-flow) Vizualizează
Raportul auditorului independent Vizualizează
Raportul CA (raport anual) cu privire la exercitiului financiar Vizualizează
Situatia financiara la data de 31.12.2010 Vizualizează
Situatia financiara la data de 30.06.2011 Vizualizează
Procura Vizualizează
Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator Vizualizează
Hotararea nr. 01/27.02.2011 Vizualizează
Hotararea nr. 01/03.09.2011 Vizualizează
Hotararea nr. 01/26.02.2012 Vizualizează
Raport trimestrial pentru trimestrul I al anului 2011 Vizualizează
Raport semestrial pentru semestru I al anului 2011 Vizualizează
Raport semestrial pentru semestrul I al anului 2010 Vizualizează
Raport trimestrial pentru trimestrul III al anului 2010 Vizualizează
Situatia financiara anuala la 31.12.2011 Vizualizează
Bugetul activitatii de trezorerie 2012 Vizualizează
Bugetul activitatii generale 2012 Vizualizează
Situatia modificarii capitalului propriu 2011 Vizualizează
Situatia fluxului de trezorerie 2011 Vizualizează
Note Vizualizează
Raportul CA (raport anual) cu privire la exercitiului financiar 2011 Vizualizează
Procura Speciala Adunarea generala 26.02.2012 Vizualizează
Raportul presedintelui consiliului de administratie pentru anul 2011 Vizualizează
Raportul auditorului financiar Vizualizează
Raport trimestrial pentru trimestrul I al anului 2012 Vizualizează
Raport semestrial pentru semestrul I al anului 2012 Vizualizează
Raport trimestrul III 2012 Vizualizează
Bugetul activitatii generale pe anul 2013 Vizualizează
Situatie financiara anuala 31.12.2012 Vizualizează