2021

2020
ianuarie 14, 2020
2022
ianuarie 18, 2022

Descarca documente

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf Raport Calendar Financiar anul 2021 701 Ko 11899
pdf Disponibilitate rezultate anuale preliminare 2020 290 Ko 8039
pdf Raport curent convocare AGOA 12.04.2021 597 Ko 8118
pdf Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2020 497 Ko 8036
pdf Informare drepturi de vot 12.04.2021 198 Ko 8022
pdf Buletin de vot prin corespondenta A.G.O.A. din 12.04.2021 439 Ko 8202
pdf Procura speciala A.G.O.A din 12.04.2021 216 Ko 8284
pdf Proiect hotarare AGOA din 12.04.2021 427 Ko 7947
pdf Raport coordonare C.A. 225 Ko 8267
pdf Situatii financiare individuale 31.12.2020 3 Mo 8692
pdf Raport C.A. anul 2020 1 Mo 8061
pdf Raport auditor independent anul 2020 515 Ko 8022
pdf Buget venituri si cheltuieli anul 2021 358 Ko 8176
pdf Raport curent hotarare AGOA 12.04.2021 592 Ko 7980
pdf Declaratie in conformitate cu Legea contabilitatii Nr. 82/1991 231 Ko 7999
pdf Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod al BVB la 31.12.2020 429 Ko 7933
pdf Rezultatele votului pentru Hotararea nr.1 din cadrul AGOA din 12.04.2021 784 Ko 8203
pdf Disponibilitatea raportului trimestrial 296 Ko 7848
pdf Raport privind sinteza indicatorilor economico financiari la trim. I 2021 446 Ko 7820
pdf Situatii financiare individuale interimare la 31 martie 2021 2 Mo 8271
pdf Raport trimestrial aferent trimestrului I 2021 587 Ko 7861
pdf Raport curent privind convocare AGOA din 26 august 2021 565 Ko 7768
pdf Proiect de Hotarare AGOA 26.08.2021 488 Ko 7718
pdf Politica de remunerare a conducatorilor S.C. Conted S.A. 455 Ko 7680
pdf Informare drepturi de vot 26.08.2021 199 Ko 7803
pdf Buletin de vot prin corespondenta A.G.O.A. din 26.08.2021 610 Ko 7952
pdf Procura speciala A.G.O.A DIN 26.08.2021 383 Ko 7581
pdf Raport curent privind convocarea AGOA din 17.09.2021 343 Ko 7611
pdf Raport curent convocare AGEA din 17.09.2021 479 Ko 7626
pdf Proiect de hotarare AGEA 17.09.2021 309 Ko 7570
pdf Informare drepturi de vot AGEA 17. 09. 2021 199 Ko 7794
pdf Procura speciala AGEA din 17.09 .2021 206 Ko 7584
pdf Buletin de vot prin corespondenta AGEA din 17.09.2021 318 Ko 7820
pdf Hotarare AGOA din 26 august 2021 999 Ko 7458
pdf Anunt disponibilitate raport semestrial S1 2021 259 Ko 7394
pdf Raport sinteza indicatori raportare semestriala S1 2021 271 Ko 7457
pdf Declaratie CA privind Situatiile financiare 30.06.2021 284 Ko 7404
pdf Raport CA Semestrul 1 2021 695 Ko 7426
pdf Situatii financiare individuale la 30.06.2021 1 Mo 7589
pdf Rezultatele votului pentru Hotararea nr. 1 din 26.08.2021 in cadrul AGOA 26.08.2021 782 Ko 7483
pdf Raport curent hotarare AGEA 17.09.2021 427 Ko 7042
pdf Rezultatele votului in cadrul AGEA pentru Hotararea nr. 1 din 17.09.2021 257 Ko 7113
pdf Situatii Financiare Individuale interimare 30.09.2021 2 Mo 4828
pdf Raport trimestrial Consiliul de Administratie 30.09.2021 560 Ko 4593
pdf Raport Sinteza indicatori 30.09.2021 425 Ko 4776
pdf Anunt disponibilitate Raport trimestrial 30.09.2021 272 Ko 4545