2021

2020
ianuarie 14, 2020
2022
ianuarie 18, 2022

Descarca documente

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf Raport Calendar Financiar anul 2021 701 Ko 12449
pdf Disponibilitate rezultate anuale preliminare 2020 290 Ko 8576
pdf Raport curent convocare AGOA 12.04.2021 597 Ko 8665
pdf Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2020 497 Ko 8615
pdf Informare drepturi de vot 12.04.2021 198 Ko 8589
pdf Buletin de vot prin corespondenta A.G.O.A. din 12.04.2021 439 Ko 8814
pdf Procura speciala A.G.O.A din 12.04.2021 216 Ko 8924
pdf Proiect hotarare AGOA din 12.04.2021 427 Ko 8458
pdf Raport coordonare C.A. 225 Ko 8865
pdf Situatii financiare individuale 31.12.2020 3 Mo 9421
pdf Raport C.A. anul 2020 1 Mo 8638
pdf Raport auditor independent anul 2020 515 Ko 8608
pdf Buget venituri si cheltuieli anul 2021 358 Ko 8818
pdf Raport curent hotarare AGOA 12.04.2021 592 Ko 8503
pdf Declaratie in conformitate cu Legea contabilitatii Nr. 82/1991 231 Ko 8573
pdf Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod al BVB la 31.12.2020 429 Ko 8478
pdf Rezultatele votului pentru Hotararea nr.1 din cadrul AGOA din 12.04.2021 784 Ko 8771
pdf Disponibilitatea raportului trimestrial 296 Ko 8368
pdf Raport privind sinteza indicatorilor economico financiari la trim. I 2021 446 Ko 8350
pdf Situatii financiare individuale interimare la 31 martie 2021 2 Mo 8917
pdf Raport trimestrial aferent trimestrului I 2021 587 Ko 8344
pdf Raport curent privind convocare AGOA din 26 august 2021 565 Ko 8303
pdf Proiect de Hotarare AGOA 26.08.2021 488 Ko 8211
pdf Politica de remunerare a conducatorilor S.C. Conted S.A. 455 Ko 8193
pdf Informare drepturi de vot 26.08.2021 199 Ko 8356
pdf Buletin de vot prin corespondenta A.G.O.A. din 26.08.2021 610 Ko 8596
pdf Procura speciala A.G.O.A DIN 26.08.2021 383 Ko 8129
pdf Raport curent privind convocarea AGOA din 17.09.2021 343 Ko 8123
pdf Raport curent convocare AGEA din 17.09.2021 479 Ko 8126
pdf Proiect de hotarare AGEA 17.09.2021 309 Ko 8058
pdf Informare drepturi de vot AGEA 17. 09. 2021 199 Ko 8347
pdf Procura speciala AGEA din 17.09 .2021 206 Ko 8140
pdf Buletin de vot prin corespondenta AGEA din 17.09.2021 318 Ko 8420
pdf Hotarare AGOA din 26 august 2021 999 Ko 7986
pdf Anunt disponibilitate raport semestrial S1 2021 259 Ko 7941
pdf Raport sinteza indicatori raportare semestriala S1 2021 271 Ko 7932
pdf Declaratie CA privind Situatiile financiare 30.06.2021 284 Ko 7869
pdf Raport CA Semestrul 1 2021 695 Ko 7942
pdf Situatii financiare individuale la 30.06.2021 1 Mo 8182
pdf Rezultatele votului pentru Hotararea nr. 1 din 26.08.2021 in cadrul AGOA 26.08.2021 782 Ko 8031
pdf Raport curent hotarare AGEA 17.09.2021 427 Ko 7559
pdf Rezultatele votului in cadrul AGEA pentru Hotararea nr. 1 din 17.09.2021 257 Ko 7643
pdf Situatii Financiare Individuale interimare 30.09.2021 2 Mo 5392
pdf Raport trimestrial Consiliul de Administratie 30.09.2021 560 Ko 5047
pdf Raport Sinteza indicatori 30.09.2021 425 Ko 5389
pdf Anunt disponibilitate Raport trimestrial 30.09.2021 272 Ko 4996