2018

2017
mai 26, 2017
2019
mai 26, 2019

Descarca documente

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf Calendar financiar 2018 682 KB 222
pdf Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2017 6 MB 231
pdf Convocare AGOA aprilie 2018 3 MB 233
pdf Informare vot aprilie 2018 122 KB 131
pdf Procura speciala vot aprilie 2018 771 KB 218
pdf Buletin vot aprilie 2018 949 KB 223
pdf Buletin vot corespondenta aprilie 2018 962 KB 222
pdf Raport auditoriu financiar independent 935 KB 225
pdf Raportare contabila anuala 2017 545 KB 218
pdf Situatii financiare individuale la 31 decembrie 2017 10 MB 234
pdf Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017 5 MB 263
pdf Declaratie pentru exercitiul financiar 2017 557 KB 203
pdf Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporatista al BVB 7 MB 212
pdf Proiect de hotarare nr. 1, aprilie 2018 720 KB 207
pdf Raport privind coordonarea Consiliului de Arministratie pe anul 2017 492 KB 194
pdf Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018 1 MB 217
pdf Raport curent conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 138 KB 180
pdf Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial 82 KB 122
pdf Raport trimestrial aferent trimestrului I 2018 197 KB 187
pdf Raport privind sinteza indicatorilor economici si financiari 181 KB 172
pdf Situatii financiare individuale interimare la 31 martie 2018 2 MB 215
pdf Raport curent convocare AGOA 18.08.2018 369 KB 206
pdf Cerere revocare administrator Laurentiu Negreanu 38 KB 127
pdf Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator 72 KB 139
pdf Proiect de hotarare Nr. 1 din 18/19.08.2018 88 KB 136
pdf Informare 199 KB 178
pdf Procura speciala A.G.O.A. 18.08.2018 204 KB 194
pdf Buletin vot prin corespondenta pentru A.G.O.A. 18.08.2018 316 KB 174
pdf Buletin vot pentru A.G.O.A. 18.08.2018 315 KB 184
pdf Anunt referitor la disponibilitatea raportului semestrial 89 KB 123
pdf Raport privind Sinteza indicatorilor economico-financiari 225 KB 180
pdf Raport al Consiliului de Administratie semestrul I 2018 602 KB 202
pdf Declaratie privind situatiile financiare individuale interimare la 30.06.2018 81 KB 122
pdf Situatii financiare individuale interimare la 30.06.2018 2 MB 215
pdf Raport curent conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 180 KB 182
pdf Disponibilitatea raportului trimestrial 195 KB 192
pdf Sinteza indicatorilor economico-financiari 657 KB 225
pdf Raportul trimestrial aferent trimestrului 3 2018 478 KB 208
pdf Situatii financiare individuale interimare la 30 septembrie 2018 4 MB 202
pdf Convocarea AGOA S.C. CONTED S.A. Dorohoi pentru 10.01.2019 305 KB 152
pdf INFORMARE – Numar total de actiuni si drepturi de vot 18 KB 114
pdf Procura speciala 47 KB 102
pdf Buletin de vot prin corespondenta 10.01.2019 71 KB 110
pdf Proiect de hotarare nr. 1 din 10.01.2019 90 KB 113
pdf Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator 71 KB 121
pdf Raportare contabila anuala 31.10.2018 1 MB 175
pdf Raport al Consiliului de Administratie pentru perioada ianuarie-octombrie 2018 769 KB 171
pdf Raport privind coordonarea Consiliului de Administratie pe anul 2018 50 KB 115