2018

2017
mai 26, 2017
2019
mai 26, 2019

Descarca documente

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf Calendar financiar 2018 682 Ko 4555
pdf Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2017 6 Mo 4857
pdf Convocare AGOA aprilie 2018 3 Mo 4732
pdf Informare vot aprilie 2018 122 Ko 5138
pdf Procura speciala vot aprilie 2018 771 Ko 5829
pdf Buletin vot aprilie 2018 949 Ko 5751
pdf Buletin vot corespondenta aprilie 2018 962 Ko 4558
pdf Raport auditoriu financiar independent 935 Ko 5333
pdf Raportare contabila anuala 2017 545 Ko 4458
pdf Situatii financiare individuale la 31 decembrie 2017 10 Mo 5912
pdf Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017 5 Mo 5420
pdf Declaratie pentru exercitiul financiar 2017 557 Ko 5345
pdf Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporatista al BVB 7 Mo 4970
pdf Proiect de hotarare nr. 1, aprilie 2018 720 Ko 4551
pdf Raport privind coordonarea Consiliului de Arministratie pe anul 2017 492 Ko 5816
pdf Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018 1 Mo 5854
pdf Raport curent conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 138 Ko 4514
pdf Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial 82 Ko 5183
pdf Raport trimestrial aferent trimestrului I 2018 197 Ko 4344
pdf Raport privind sinteza indicatorilor economici si financiari 181 Ko 4458
pdf Situatii financiare individuale interimare la 31 martie 2018 2 Mo 4528
pdf Raport curent convocare AGOA 18.08.2018 369 Ko 4464
pdf Cerere revocare administrator Laurentiu Negreanu 38 Ko 4574
pdf Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator 72 Ko 4426
pdf Proiect de hotarare Nr. 1 din 18/19.08.2018 88 Ko 4315
pdf Informare 199 Ko 5132
pdf Procura speciala A.G.O.A. 18.08.2018 204 Ko 5674
pdf Buletin vot prin corespondenta pentru A.G.O.A. 18.08.2018 316 Ko 5697
pdf Buletin vot pentru A.G.O.A. 18.08.2018 315 Ko 5679
pdf Anunt referitor la disponibilitatea raportului semestrial 89 Ko 4416
pdf Raport privind Sinteza indicatorilor economico-financiari 225 Ko 4530
pdf Raport al Consiliului de Administratie semestrul I 2018 602 Ko 4558
pdf Declaratie privind situatiile financiare individuale interimare la 30.06.2018 81 Ko 4419
pdf Situatii financiare individuale interimare la 30.06.2018 2 Mo 4589
pdf Raport curent conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 180 Ko 4506
pdf Disponibilitatea raportului trimestrial 195 Ko 5194
pdf Sinteza indicatorilor economico-financiari 657 Ko 5184
pdf Raportul trimestrial aferent trimestrului 3 2018 478 Ko 5197
pdf Situatii financiare individuale interimare la 30 septembrie 2018 4 Mo 5393
pdf Convocarea AGOA S.C. CONTED S.A. Dorohoi pentru 10.01.2019 305 Ko 4311
pdf INFORMARE – Numar total de actiuni si drepturi de vot 18 Ko 4183
pdf Procura speciala 47 Ko 5036
pdf Buletin de vot prin corespondenta 10.01.2019 71 Ko 4162
pdf Proiect de hotarare nr. 1 din 10.01.2019 90 Ko 4076
pdf Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator 71 Ko 4263
pdf Raportare contabila anuala 31.10.2018 1 Mo 4341
pdf Raport al Consiliului de Administratie pentru perioada ianuarie-octombrie 2018 769 Ko 4205
pdf Raport privind coordonarea Consiliului de Administratie pe anul 2018 50 Ko 4107