2018

2017
mai 26, 2017
2019
mai 26, 2019

Descarca documente

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf Calendar financiar 2018 682 KB 77
pdf Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2017 6 MB 83
pdf Convocare AGOA aprilie 2018 3 MB 81
pdf Informare vot aprilie 2018 122 KB 39
pdf Procura speciala vot aprilie 2018 771 KB 73
pdf Buletin vot aprilie 2018 949 KB 76
pdf Buletin vot corespondenta aprilie 2018 962 KB 79
pdf Raport auditoriu financiar independent 935 KB 75
pdf Raportare contabila anuala 2017 545 KB 72
pdf Situatii financiare individuale la 31 decembrie 2017 10 MB 85
pdf Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017 5 MB 83
pdf Declaratie pentru exercitiul financiar 2017 557 KB 75
pdf Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporatista al BVB 7 MB 78
pdf Proiect de hotarare nr. 1, aprilie 2018 720 KB 72
pdf Raport privind coordonarea Consiliului de Arministratie pe anul 2017 492 KB 73
pdf Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018 1 MB 77
pdf Raport curent conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 138 KB 63
pdf Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial 82 KB 40
pdf Raport trimestrial aferent trimestrului I 2018 197 KB 73
pdf Raport privind sinteza indicatorilor economici si financiari 181 KB 58
pdf Situatii financiare individuale interimare la 31 martie 2018 2 MB 71
pdf Raport curent convocare AGOA 18.08.2018 369 KB 69
pdf Cerere revocare administrator Laurentiu Negreanu 38 KB 39
pdf Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator 72 KB 42
pdf Proiect de hotarare Nr. 1 din 18/19.08.2018 88 KB 42
pdf Informare 199 KB 64
pdf Procura speciala A.G.O.A. 18.08.2018 204 KB 67
pdf Buletin vot prin corespondenta pentru A.G.O.A. 18.08.2018 316 KB 66
pdf Buletin vot pentru A.G.O.A. 18.08.2018 315 KB 70
pdf Anunt referitor la disponibilitatea raportului semestrial 89 KB 39
pdf Raport privind Sinteza indicatorilor economico-financiari 225 KB 70
pdf Raport al Consiliului de Administratie semestrul I 2018 602 KB 71
pdf Declaratie privind situatiile financiare individuale interimare la 30.06.2018 81 KB 38
pdf Situatii financiare individuale interimare la 30.06.2018 2 MB 72
pdf Raport curent conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 180 KB 64
pdf Disponibilitatea raportului trimestrial 195 KB 71
pdf Sinteza indicatorilor economico-financiari 657 KB 77
pdf Raportul trimestrial aferent trimestrului 3 2018 478 KB 74
pdf Situatii financiare individuale interimare la 30 septembrie 2018 4 MB 67
pdf Convocarea AGOA S.C. CONTED S.A. Dorohoi pentru 10.01.2019 305 KB 52
pdf INFORMARE – Numar total de actiuni si drepturi de vot 18 KB 35
pdf Procura speciala 47 KB 35
pdf Buletin de vot prin corespondenta 10.01.2019 71 KB 34
pdf Proiect de hotarare nr. 1 din 10.01.2019 90 KB 34
pdf Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator 71 KB 38
pdf Raportare contabila anuala 31.10.2018 1 MB 65
pdf Raport al Consiliului de Administratie pentru perioada ianuarie-octombrie 2018 769 KB 65
pdf Raport privind coordonarea Consiliului de Administratie pe anul 2018 50 KB 36