2018

2017
mai 26, 2017
2019
mai 26, 2019

Descarca documente

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf Calendar financiar 2018 682 Ko 5242
pdf Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2017 6 Mo 5530
pdf Convocare AGOA aprilie 2018 3 Mo 5370
pdf Informare vot aprilie 2018 122 Ko 5992
pdf Procura speciala vot aprilie 2018 771 Ko 6781
pdf Buletin vot aprilie 2018 949 Ko 6757
pdf Buletin vot corespondenta aprilie 2018 962 Ko 5156
pdf Raport auditoriu financiar independent 935 Ko 6135
pdf Raportare contabila anuala 2017 545 Ko 5040
pdf Situatii financiare individuale la 31 decembrie 2017 10 Mo 7052
pdf Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017 5 Mo 6276
pdf Declaratie pentru exercitiul financiar 2017 557 Ko 6196
pdf Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporatista al BVB 7 Mo 5643
pdf Proiect de hotarare nr. 1, aprilie 2018 720 Ko 5170
pdf Raport privind coordonarea Consiliului de Arministratie pe anul 2017 492 Ko 6832
pdf Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018 1 Mo 6851
pdf Raport curent conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 138 Ko 5139
pdf Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial 82 Ko 6068
pdf Raport trimestrial aferent trimestrului I 2018 197 Ko 4933
pdf Raport privind sinteza indicatorilor economici si financiari 181 Ko 5065
pdf Situatii financiare individuale interimare la 31 martie 2018 2 Mo 5134
pdf Raport curent convocare AGOA 18.08.2018 369 Ko 5092
pdf Cerere revocare administrator Laurentiu Negreanu 38 Ko 5179
pdf Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator 72 Ko 5033
pdf Proiect de hotarare Nr. 1 din 18/19.08.2018 88 Ko 4957
pdf Informare 199 Ko 5878
pdf Procura speciala A.G.O.A. 18.08.2018 204 Ko 6582
pdf Buletin vot prin corespondenta pentru A.G.O.A. 18.08.2018 316 Ko 6598
pdf Buletin vot pentru A.G.O.A. 18.08.2018 315 Ko 6580
pdf Anunt referitor la disponibilitatea raportului semestrial 89 Ko 5011
pdf Raport privind Sinteza indicatorilor economico-financiari 225 Ko 5164
pdf Raport al Consiliului de Administratie semestrul I 2018 602 Ko 5165
pdf Declaratie privind situatiile financiare individuale interimare la 30.06.2018 81 Ko 5007
pdf Situatii financiare individuale interimare la 30.06.2018 2 Mo 5233
pdf Raport curent conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 180 Ko 5099
pdf Disponibilitatea raportului trimestrial 195 Ko 7854
pdf Sinteza indicatorilor economico-financiari 657 Ko 6082
pdf Raportul trimestrial aferent trimestrului 3 2018 478 Ko 6052
pdf Situatii financiare individuale interimare la 30 septembrie 2018 4 Mo 6418
pdf Convocarea AGOA S.C. CONTED S.A. Dorohoi pentru 10.01.2019 305 Ko 4902
pdf INFORMARE – Numar total de actiuni si drepturi de vot 18 Ko 4769
pdf Procura speciala 47 Ko 5887
pdf Buletin de vot prin corespondenta 10.01.2019 71 Ko 4751
pdf Proiect de hotarare nr. 1 din 10.01.2019 90 Ko 4682
pdf Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator 71 Ko 4883
pdf Raportare contabila anuala 31.10.2018 1 Mo 4993
pdf Raport al Consiliului de Administratie pentru perioada ianuarie-octombrie 2018 769 Ko 4831
pdf Raport privind coordonarea Consiliului de Administratie pe anul 2018 50 Ko 4685