2018

Documente 2018

Calendar financiar 2018 Vizualizeaza
Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2017 Vizualizeaza
Convocare AGOA aprilie 2018 Vizualizeaza
Informare vot aprilie 2018 Vizualizeaza
Procura speciala vot aprilie 2018 Vizualizeaza
Buletin vot aprilie 2018 Vizualizeaza
Buletin vot corespondenta aprilie 2018 Vizualizeaza
Raport auditoriu financiar independent Vizualizeaza
Raportare contabila anuala 2017 Vizualizeaza
Situatii financiare individuale la 31 decembrie 2017 Vizualizeaza
Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017 Vizualizeaza
Declaratie pentru exercitiul financiar 2017 Vizualizeaza
Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporatista al BVB Vizualizeaza
Proiect de hotarare nr. 1, aprilie 2018 Vizualizeaza
Raport privind coordonarea Consiliului de Arministratie pe anul 2017 Vizualizeaza
Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018 Vizualizeaza
Raport curent conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 Vizualizeaza
Comunicat privind disponibilitatea raportului trimestrial Vizualizeaza
Raport trimestrial aferent trimestrului I 2018 Vizualizeaza
Raport privind sinteza indicatorilor economici si financiari Vizualizeaza
Situatii financiare individuale interimare la 31 martie 2018 Vizualizeaza
Raport curent convocare AGOA 18.08.2018 Vizualizeaza
Cerere revocare administrator Laurentiu Negreanu Vizualizeaza
Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator Vizualizeaza
Proiect de hotarare Nr. 1 din 18/19.08.2018 Vizualizeaza
Informare Vizualizeaza
Procura speciala A.G.O.A. 18.08.2018 Vizualizeaza
Buletin vot prin corespondenta pentru A.G.O.A. 18.08.2018 Vizualizeaza
Buletin vot pentru A.G.O.A. 18.08.2018 Vizualizeaza
Anunt referitor la disponibilitatea raportului semestrial Vizualizeaza
Raport privind Sinteza indicatorilor economico-financiari Vizualizeaza
Raport al Consiliului de Administratie semestrul I 2018 Vizualizeaza
Declaratie privind situatiile financiare individuale interimare la 30.06.2018 Vizualizeaza
Situatii financiare individuale interimare la 30.06.2018 Vizualizeaza
Raport curent conform regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 Vizualizeaza
Disponibilitatea raportului trimestrial Vizualizeaza
Sinteza indicatorilor economico-financiari Vizualizeaza
Raportul trimestrial aferent trimestrului 3 2018 Vizualizeaza
Situatii financiare individuale interimare la 30 septembrie 2018 Vizualizeaza
Convocarea AGOA S.C. CONTED S.A. Dorohoi pentru 10.01.2019 Vizualizeaza
INFORMARE – Numar total de actiuni si drepturi de vot Vizualizeaza
Procura speciala Vizualizeaza
Buletin de vot prin corespondenta 10.01.2019 Vizualizeaza
Proiect de hotarare nr. 1 din 10.01.2019 Vizualizeaza
Lista candidatilor propusi pentru postul de administrator Vizualizeaza
Raportare contabila anuala 31.10.2018 Vizualizeaza
Raport al Consiliului de Administratie pentru perioada ianuarie-octombrie 2018 Vizualizeaza
Raport privind coordonarea Consiliului de Administratie pe anul 2018 Vizualizeaza