2017

Documente 2017

Anunt disponibilitate raport trimestrul III Vizualizeaza
Raport trimestrial aferent trimestrului III 2017 Vizualizeaza
Situatii financiare individuale interimare la 30 septembrie 2017 Vizualizeaza
Raport privind sinteza indicatorilor economici si financiari 30.09.2017 Vizualizeaza
Erata la Raport curent Hotarare AGEA – 31 Octombrie 2017 Vizualizeaza
Raport curent Hotarare AGEA – 31 Octombrie 2017 Vizualizeaza
Informare convocare AGEA – 31 Octombrie 2017 Vizualizeaza
Proiect de hotarare nr. 1 – AGEA – 31 Octombrie 2017 Vizualizeaza
Procura speciala – AGEA – 31 Octombrie 2017 Vizualizeaza
Buletin de vot – AGEA – 31 Octombrie 2017 Vizualizeaza
Buletin de vot prin corespondenta – AGEA – 31 Octombrie 2017 Vizualizeaza
Raport curent convocare AGEA – 31 Octombrie 2017 Vizualizeaza
Situatii financiare individuale la 30 iunie 2017 Vizualizeaza
Raportul Consiliului de Administratie – semestrul I 2017 Vizualizeaza
Declaratie privind intocmirea situatiilor financiare individuale Vizualizeaza
Anunt disponibilitate raport semestrial la 30 iunie 2017 Vizualizeaza
Raportare contabila semestrul I 2017 Vizualizeaza
Anunt disponibilitate raport trimestrul I Vizualizeaza
Raport trimestrial aferent trimestrului I 2017 Vizualizeaza
Situatii financiare individuale interimare la 31 martie 2017 Vizualizeaza
Raport privind sinteza indicatorilor economici si financiari Vizualizeaza
Comunicat – Procedura distribuire dividende 2016 Vizualizeaza
Hotararea nr. 1 din 18 martie 2017 Vizualizeaza
Situatia financiara anuala 2016 Vizualizeaza
Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului anual Vizualizeaza
Declaratia persoanei responsabile cu intocmirea situatiilor financiare Vizualizeaza
Stadiul conformarii cu Codul de Guvernanta Corporativa Vizualizeaza
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 Vizualizeaza
Raportul consiliului de administratie pentru anul 2016 Vizualizeaza
Raportul auditorului financiar pentru anul 2016 Vizualizeaza
Raportul presedintelui consiliului de administratie Vizualizeaza
Situatii financiare individuale la 31 decembrie 2016 (IFRS) Vizualizeaza
Raportare anuala la 31 decembrie 2016 Vizualizeaza
Procura speciala A.G.O.A din 18/19 martie 2017 Vizualizeaza
Proiect de hotarare nr. 1 din 18/19 martie 2017 Vizualizeaza
Buletin de vot A.G.O.A. 18/19 martie 2017 Vizualizeaza
Buletin de vot prin corespondenta A.G.O.A. 18/19 martie 2017 Vizualizeaza
Informare privind drepturile de vot Vizualizeaza
Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2016 Vizualizeaza
Raport disponibilitate situatii financiare preliminare 2016 Vizualizeaza
Calendar financiar 2017 Vizualizeaza
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 18/19 Martie 2017 Vizualizeaza
Propunere distribuire profit net 2016 Vizualizeaza