2017

Documente 2017

Anunț disponibilitate raport trimestrul III Vizualizează
Raport trimestrial aferent trimestrului III 2017 Vizualizează
Situații financiare individuale interimare la 30 septembrie 2017 Vizualizează
Raport privind sinteza indicatorilor economici și financiari 30.09.2017 Vizualizează
Erata la Raport curent Hotărâre AGEA – 31 Octombrie 2017 Vizualizează
Raport curent Hotărâre AGEA – 31 Octombrie 2017 Vizualizează
Informare convocare AGEA – 31 Octombrie 2017 Vizualizează
Proiect de hotărâre nr. 1 – AGEA – 31 Octombrie 2017 Vizualizează
Procură specială – AGEA – 31 Octombrie 2017 Vizualizează
Buletin de vot – AGEA – 31 Octombrie 2017 Vizualizează
Buletin de vot prin corespondență – AGEA – 31 Octombrie 2017 Vizualizează
Raport curent convocare AGEA – 31 Octombrie 2017 Vizualizează
Situații financiare individuale la 30 iunie 2017 Vizualizează
Raportul Consiliului de Administrație – semestrul I 2017 Vizualizează
Declarație privind întocmirea situațiilor financiare individuale Vizualizează
Anunț disponibilitate raport semestrial la 30 iunie 2017 Vizualizează
Raportare contabilă semestrul I 2017 Vizualizează
Anunț disponibilitate raport trimestrul I Vizualizează
Raport trimestrial aferent trimestrului I 2017 Vizualizează
Situații financiare individuale interimare la 31 martie 2017 Vizualizează
Raport privind sinteza indicatorilor economici și financiari Vizualizează
Comunicat – Procedura distribuire dividende 2016 Vizualizează
Hotărârea nr. 1 din 18 martie 2017 Vizualizează
Situația financiară anuală 2016 Vizualizează
Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului anual Vizualizează
Declaratia persoanei responsabile cu intocmirea situatiilor financiare Vizualizează
Stadiul conformării cu Codul de Guvernanță Corporativa Vizualizează
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 Vizualizează
Raportul consiliului de administrație pentru anul 2016 Vizualizează
Raportul auditorului financiar pentru anul 2016 Vizualizează
Raportul președintelui consiliului de administrație Vizualizează
Situații financiare individuale la 31 decembrie 2016 (IFRS) Vizualizează
Raportare anuală la 31 decembrie 2016 Vizualizează
Procura specială A.G.O.A din 18/19 martie 2017 Vizualizează
Proiect de hotărâre nr. 1 din 18/19 martie 2017 Vizualizează
Buletin de vot A.G.O.A. 18/19 martie 2017 Vizualizează
Buletin de vot prin corespondență A.G.O.A. 18/19 martie 2017 Vizualizează
Informare privind drepturile de vot Vizualizează
Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2016 Vizualizează
Raport disponibilitate situații financiare preliminare 2016 Vizualizează
Calendar financiar 2017 Vizualizează
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 18/19 Martie 2017 Vizualizează
Propunere distribuire profit net 2016 Vizualizează