2014

Documente 2014

Calendar financiar pentru anul 2014 Vizualizează
Convocarea adunarii generale a actionarilor Vizualizează
Convocarea adunarii generale a actionarilor(engleza) Vizualizează
Procura speciala adunarea generala ordinara 15 martie 2014 Vizualizează
Procura speciala adunarea generala ordinara 15 martie 2014 Vizualizează
Buletin de vot prin corespondenta adunarea generala ordinara Vizualizează
Buletin de vot prin corespondenta adunarea generala ordinara(engleza) Vizualizează
Buletin de vot adunarea generala ordinara Vizualizează
Buletin de vot adunarea generala ordinara(engleza) Vizualizează
Raportul presedintelui consiliului de administratie Vizualizează
Raportul consiliului de administratie pentru anul 2013 Vizualizează
Raportul auditorului financiar pentru anul 2013 Vizualizează
Raportul privind acoperirea pierderii contabile reportata(IFRS) Vizualizează
Situatii financiare individuale la 31.12.2013(IFRS) Vizualizează
Raport situatii financiare preliminare pe anul 2013 Vizualizează
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 Vizualizează
Raport disponibilitate situatii financiare preliminare 2013 Vizualizează
Procedura de vot Vizualizează
Informare privind drepturile de vot Vizualizează
Proiect hotarare AGA 1 Vizualizează
Proiect hotarare AGA 2 Vizualizează
Regulament de guvernare corporativa Vizualizează
Declaratie de conformitate pentru anul 2013 la codul de guvernare corporativa Vizualizează
Raportare anuala la 31.12.2013 Vizualizează
Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului anual Vizualizează
Hotararea AGOA din 15.03.2014 Vizualizează
Raportul curent privint Hotararea AGOA din 15.03.2014 Vizualizează
Adresa înaintare raport ASF şi BVB Vizualizează
Anunţ disponibilitate raport trimestrul I 2014 Vizualizează
Raport trimestrial I 2014 Vizualizează
Situaţii financiare individuale la 31 martie 2014 conform IFRS Vizualizează
Declarație C.N.V.M. Vizualizează
Anunţ disponibilitate raport semestrial I 2014 Vizualizează
Raport de revizuire al auditorului independent – iunie 2014 Vizualizează
Raport al Consiliului de Administrație semestrul I 2014 Vizualizează
Situaţii financiare individuale la 30 iunie 2014 conform IFRS Vizualizează
Raportare contabilă la 30 iunie 2014 Vizualizează
Adresa înaintare raport ASF şi BVB Vizualizează
Anunţ disponibilitate raport trimestrul III 2014 Vizualizează
Raport trimestrial III 2014 Vizualizează
Situaţii financiare individuale la 30 septembrie 2014 conform IFRS Vizualizează