2014

Documente 2014

Calendar financiar pentru anul 2014 Vizualizeaza
Convocarea adunarii generale a actionarilor Vizualizeaza
Convocarea adunarii generale a actionarilor (engleza) Vizualizeaza
Procura speciala adunarea generala ordinara 15 martie 2014 Vizualizeaza
Procura speciala adunarea generala ordinara 15 martie 2014 Vizualizeaza
Buletin de vot prin corespondenta adunarea generala ordinara Vizualizeaza
Buletin de vot prin corespondenta adunarea generala ordinara(engleza) Vizualizeaza
Buletin de vot adunarea generala ordinara Vizualizeaza
Buletin de vot adunarea generala ordinara(engleza) Vizualizeaza
Raportul presedintelui consiliului de administratie Vizualizeaza
Raportul consiliului de administratie pentru anul 2013 Vizualizeaza
Raportul auditorului financiar pentru anul 2013 Vizualizeaza
Raportul privind acoperirea pierderii contabile reportata(IFRS) Vizualizeaza
Situatii financiare individuale la 31.12.2013(IFRS) Vizualizeaza
Raport situatii financiare preliminare pe anul 2013 Vizualizeaza
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 Vizualizeaza
Raport disponibilitate situatii financiare preliminare 2013 Vizualizeaza
Procedura de vot Vizualizeaza
Informare privind drepturile de vot Vizualizeaza
Proiect hotarare AGA 1 Vizualizeaza
Proiect hotarare AGA 2 Vizualizeaza
Regulament de guvernare corporativa Vizualizeaza
Declaratie de conformitate pentru anul 2013 la codul de guvernare corporativa Vizualizeaza
Raportare anuala la 31.12.2013 Vizualizeaza
Comunicat de presa privind disponibilitatea raportului anual Vizualizeaza
Hotararea AGOA din 15.03.2014 Vizualizeaza
Raportul curent privint Hotararea AGOA din 15.03.2014 Vizualizeaza
Adresa inaintare raport ASF si BVB Vizualizeaza
Anunt disponibilitate raport trimestrul I 2014 Vizualizeaza
Raport trimestrial I 2014 Vizualizeaza
Situatii financiare individuale la 31 martie 2014 conform IFRS Vizualizeaza
Declaratie C.N.V.M. Vizualizeaza
Anunt disponibilitate raport semestrial I 2014 Vizualizeaza
Raport de revizuire al auditorului independent – iunie 2014 Vizualizeaza
Raport al Consiliului de Administratie semestrul I 2014 Vizualizeaza
Situatii financiare individuale la 30 iunie 2014 conform IFRS Vizualizeaza
Raportare contabila la 30 iunie 2014 Vizualizeaza
Adresa inaintare raport ASF si BVB Vizualizeaza
Anunt disponibilitate raport trimestrul III 2014 Vizualizeaza
Raport trimestrial III 2014 Vizualizeaza
Situatii financiare individuale la 30 septembrie 2014 conform IFRS Vizualizeaza